Polityka Prywatności

serwisu www.apetite.pl

I. Definicje

1. Administrator – oznacza PDW Goworowski Sp.z o.o., ul. Cieszyńska 434, 43-382 Bielsko-Biała –

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000425651,

NIP: 5472143293, REGON: 242971271, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje

i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane

i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron

internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze

świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za

pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis

internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.apetite.pl.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje

dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą

być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie

usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub

innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają

zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis

indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której

pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci

Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich

usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego

Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza

funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia

strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika.

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację

autentyczności sesji przeglądarki.

III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają

rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie

dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

I) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

I) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia

internetowej reklamy:

I) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów

społecznościowych:

I) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

II) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland

z siedzibą w Irlandii].

III) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

d. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej

Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

I) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania

lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia

Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za

pomocą modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia

te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików

cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji

w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na

stronie internetowej Serwisu.

skontaktuj się z nami!

A’petite Restaurant&Cafe
godziny otwarcia:
PON. – CZW. 12:00 – 21:00
PT.SB. 12:00 – 22:00
NIEDZ. 12:00 – 21:00

kontakt do nas:
biuro@apetite.pl

Chcesz zamówić BOX?

zadzwoń:
887 80 80 70

lub napisz:
zamawiam@apetite.pl

Telefon do Restauracji (także zamówienia „na wynos”)

zadzwoń:
887 80 80 50

Nasz adres:
ul. Zdrojowa 93,
Jaworze

parking:
Chcesz nas odwiedzić? O parking nie musisz się martwić! Miejsce znajdziesz przed wejściem do budynku.

zobacz, co u nas!

Obserwuj nas i bądź na bieżąco!

Kliknij: