Polityka prywatności

Restauracja A’petite podejmuje wszelkie działania mające na celu ochronę danych osobowych Klientów, pracowników i wszelkich kontrahentów. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych i ich ujawnienia. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza polityka określa cele i metody przetwarzania, gromadzenia oraz ochrony danych osobowych. Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo istotną kwestią, więc w sposób szczególny dbamy o prywatność każdej osoby.

1. Administratorem danych osobowych jest firma PDW Goworowski Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 434, 43-382 Bielsko-Biała, NIP 547-214-32-93.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rzetelnego wykonania usługi na podstawie art. 6 ust 1 pkt /a/,/b/,/d/ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji dotyczącej przetwarzania.

4. Klient ma prawo do sprostowania danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

5. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

6. Klient ma prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

7. Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądania od Administratora ograniczenia ich przetwarzania.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na lokalizację naruszenia rozporządzenia RODO.

9. Realizację wszelkich praw przysługujących można zgłaszać bezpośrednio do Administratora na mail – biuro@apetite.pl.

10. Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Administratorem.

11. Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania usługi przechowywane będą przez okres obowiązywania usługi, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

12. Zmiana polityki prywatności nie wymaga uprzedniego powiadomienia Klienta, ani uzyskania jego akceptacji. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na stronie www.apetite.pl. Klient wyraża zgodę na takie wprowadzanie oraz powiadamianie o zaistniałych zmianach w polityce prywatności.

 

CIASTECZKA COOKIES

1. Cookies to bezpieczne, niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika gromadzące dane informatyczne dotyczące oprogramowania i systemu operacyjnego Użytkownika.
2. Pliki cookies zawierają unikatowy identyfikator Użytkownika i wykorzystywane są przez serwis w celu dostosowania witryny pod indywidualne potrzeby każdego Użytkownika.
3. Nie jest możliwe przedostanie się wirusów, niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do urządzeń Użytkownika poprzez pliki cookies.
4. Cookies nie zawierają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.
5. Warunkiem korzystania z plików cookies przez administratora jest ich akceptacja przez Użytkownika.
6. Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. Korzystanie z serwisu będzie nadal możliwe, wyłączając funkcje, które wymagają plików cookies.
7. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Zmian warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu można dokonać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
8. Użytkownik może dobrowolnie usunąć pliki cookies w przeglądarce internetowej, której używa.
9. Administrator korzysta z trzech rodzajów plików cookies:

● Cookies sesyjne – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

● Cookies trwałe – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

● Cookies firm zewnętrznych – m.in. google, facebook, twitter. Informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy.

◦ Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA

◦ Plus.google.com – administrator: Google Inc z siedzibą w USA

◦ Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii

◦ Dotpay – administrator: Dotpay S.A. z siedzibą w Polsce

◦ PayPal – administrator: PayPal Inc. z siedzibą w USA

22. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

● dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny,
rozpoznania urządzenia Użytkownika, jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlania witryny dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

● zapamiętania ustawień Użytkownika, m.in. wybranego języka i waluty,

● dostosowania dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

● zapewniania bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,

● podtrzymania sesji Użytkownika po jego zalogowaniu w serwisie,

● poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

● tworzenia anonimowych statystyk, pomocnych w unowocześnianiu struktury i zawartości serwisu.